Πως να

Πώς να εφαρμόσετε τους φακούς

 1. Πρώτα πλύνετε και στεγνώστε καλά τα χέρια σας.
 2. Στη συνέχεια ανοίξτε την πρώτη κυψέλη φακού και τοποθετήστε προσεκτικά τον δείκτη σας στο υγρό ωστε να αγγίξετε τον φακό. Οι Lenjoy 1 Day Comfort είναι ελαφρώς χρωματισμένοι ώστε να μπορείτε εύκολα να τους δείτε.
 3. Τοποθετήστε το φακό στον δείκτη σας με την εξωτερική πλευρά του προς τα κάτω να αγγίζει τον δείκτη. Τώρα ελαφρώς πιάστε με το δάχτυλό σας τον φακό.
 4. Μετά γυρίστε το φακό προς τα πάνω με τη βοήθεια του άλλου χεριού σας.
 5. Τραβήξτε το πάνω βλέφαρο ελαφρώς προς τα πάνω με το ελεύθερο χέρι σας. Στη συνέχεια τοποθετήστε το φακό με τον δείκτη σας στο κέντρο του ματιού.
 6. Στη συνέχεια αφήστε ελεύθερο το βλέφαρο σας και ανοιγοκλειστε τα μερικές φορές μέχρι να αισθανθείτε ότι ο φακός είναι στη θέση του.

Πώς να αφαιρέσετε τους φακούς

 1. Όπως και όταν εφαρμόζεται τους φακούς σας, πλύνετε και στεγνώστε καλά τα χέρια σας.
 2. Σύρετε το πάνω βλέφαρο ελαφρώς προς τα πάνω με το ένα χέρι και τραβήξτε το κάτω βλέφαρο ελαφρώς προς τα κάτω με τα ελεύθερα δάχτυλα του άλλου χεριού.
 3. Τώρα τοποθετήστε προσεκτικά το δείκτη και τον αντίχειρα του ενός χεριού στο μάτι σας και πιάστε απαλά τον φακό.
 4. Τότε αφήστε ελεύθερα τα βλέφαρά σας και ανοιγοκλείστε τα μάτια σας μερικές φορές.
 5. Μετά πετάξτε τους ημερήσιους φακούς σας μίας χρήσης.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Leaflet.pdf [234 kB]

Προσοχή

 1. Μην κοιμάστε με τους φακούς σας.
 2. Μη φοράτε τους φακούς περισσότερες από μία φορές.
 3. Μην ξεπλύνετε τους φακούς σας με νερό βρύσης.
 4. Μην χρησιμοποιείτε οικιακά προϊόντα στους φακούς σας.
 5. Μην χρησιμοποιείτε σάλιο στους φακούς σας.
 6. Μη φοράτε φακούς όταν χρησιμοποιείτε οφθαλμικές σταγόνες (εκτός και εάν σας έχει συμβουλεύσει κάποιος ιατρός).